Department of Biomedical Engineering   
Group of Bioinformatics and Biophysics of Nanopores
Home | Login
 
 
For Students
Description Files
Bioinformatyka i Biologia Obliczeniowa
Lista 1
Lista 2
Lista 3 - Dodatkowe dane
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7B - zadania do projektu
Lista 7
Lista 8
Zadanie PROJEKT
wyklad 1
wyklad 2
wyklad 3
wyklad 4
wyklad 5
wyklad 6
wyklad 7
wyklad 8
wyklad 9 - Drzewa UPGMA, wykład na tablicy
wyklad z10 - Model ewolucyjny Jukesa-Cantora, wykład na tablicy
wyklad z11
wyklad z12
wyklad z13
wyklad z14
zagadnienia do egzaminu
zasady zaliczenia
ETP002962 Języki programowania do zastosowań biomedycznych
Laboratorium - LISTA 1-1A Python
Laboratorium - LISTA 1-1B SQL skrypt
Laboratorium - LISTA 1-1B SQL
Laboratorium - LISTA 1-2A Python
Laboratorium - LISTA 1-2B SQL
Laboratorium - LISTA 2-1A Testy jednostkowe
Laboratorium - LISTA 2-1B SQL skrypt
Laboratorium - LISTA 2-1B SQL
Laboratorium - LISTA 2-1C GUI
Laboratorium - LISTA 2-2A Testy jednostkowe
Laboratorium - LISTA 2-2B SQL
Laboratorium - LISTA 2-2C GUI
Laboratorium - PLAN (aktualizacja)
Laboratorium - Zasady zaliczenia
Projekt - zasady dokumentacji projektu
Projekt 18/10/02 a - wprowadzenie
Projekt 18/10/02 b - języki, paradygmaty, koncepty
Projekt 18/10/09 - podstawowe terminy i pojęcia programistyczne
Projekt 18/10/16 - metodyka zwinna
Projekt 18/11/27 - paradygmat obiektowy
Projekt 18/12/17 - elementy UML (slajdy do wykładu INP2010, rok akad. 2009/10:-)
Elektronika i Elektrotechnika
Tabele_punktow_2016_2017l na 22.06.2017
Engineering projects and master thesises
List of engineering projects and master thesises
Informatyka INP2005
KOLOKWIUM - INFORMACJE + Przykładowe pytania
KOLOKWIUM - WYNIKI termin I + termin II
Lista 0
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5 - plik 1KTX_singleModel.pdb
Lista 5
Lista 6 - plik zad1.txt
Lista 6
Przykład jak budować GUI za pomocą komend (bez użycia GUIDE)
Rejestracja do usługi Platon U3
Tabele_ocen_BKonopka_20_01_2018
Wykład I - wprowadzenie do środowiska, indeksowanie, podstawowe operacje
Wykład II - skrypty vs funkcje, instrukcje sterujące, kontrola zachowania funkcji, zgłaszanie błędów
Wykład III - optymalizacja obliczeń, złożone type danych, operacje czytania plików
Wykład IV - podstawy rysowania wykresów, obiekty graficzne, GUI, zasady projektowania GUI
Wykład V - uchwyty do funkcji, funkcje anonimowe, zastosowania Matlaba
Wykład VI - rekurencja, programowanie zorientowane obiektowo
Zasady dotyczące projektu - BKonopka 2017/2018
Zasady zaliczenia laboratorium 2017/2018
Załącznik do Wykładu IV - GUI - skryptowo
Inteligencja obliczeniowa INE0218
Laboratorium do IV części kursu - zadanie 1
Laboratorium do IV części kursu - zadanie 2
Wykład do IV części kursu AD 2018
data.fa
data.txt
Języki programowania INP2003
Instrukcja do Zadania 1 Lista 7
Kod źródłowy - odczyt i zapis temperatur z podzialem na funkcje
Kod źródłowy - prosta klasa Osoba
Kolokwium - przykłady zadań i podział na grupy
Lista zadań 1 (WD, MK, JW)
Lista zadań 2 (WD, MK, JW)
Lista zadań 3 (WD, MK, JW)
Lista zadań 4 (WD, MK, JW)
Lista zadań 5 (WD, MK, JW)
Lista zadań 6 (WD, MK, JW)
Lista zadań 7 (WD, MK, JW)
Lista zadań 8 (WD, MK, JW)
Wykład 1 (5/10/12) - pierwszy program
Wykład 2 (12/10/12) - obiekty, typy, obliczenia
Wykład 3 (19/10/12) - błędy
Wykład 4 (26/10/12) - kalkulator, typy użytkownika
Wykład 5 (9/11/12) - funkcje i klasy
Wykład 6 (16/11/12) - strumienie we/wy
Wykład 7 (23/11/12) - tablice i wskaźniki
kalkulator - wersja rozszerzona
kalkulator - wersja z wykladu nr 4
Odziaływanie czynników fizykochemicznych
wykład
Pakiety matematyczne 2015 (PPW)
Kolokwium
Lista 2_2
Lista 2
Lista 3_2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
wyniki_kolokwium
Programowanie obiektowe C++ INP2010 (Paweł Woźniak)
Instrukcja do OpenCV by dr Kraszewski
Kartkówa Ostatniej Akcji 2
Kartkówa Ostatniej Akcji
Lista 10
Lista 11
Lista 12
Lista 13
Lista 14
Lista 1
Lista 2_3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8 by dr Kraszewski
Lista 9
Projekt 2
Specialist
debugger test
zasady zaliczenia
Programowanie obiektowe C++ INP2010
Klasa Punkt poprawiona
Klasa Punkt z błędami
Kod źródłowy (22/10/12) - klasa osoba
Kod źródłowy (29/10/12+) - klasa Kolejka
Kolokwium - przykłady zadań i podział na grupy
Wykład 1 (8/10/12) - wyjątki, klasy
Wykład 2 (15/10/12) - enkapsulacja
Wykład 3 (22/10/12) - polimorfizm, operatory
Wykład 4 (29/10/12) - zarządzanie pamięcią
Wykład 5 (5/11/12) - dziedziczenie
Wykład 6 (12/11/12) - szablony i kontenery
Systemy Pomiarowo Diagnostyczne ETP002028
SPD Uczenie maszynowe - Lab 0 - Clustering_data.txt
SPD Uczenie maszynowe - Lab 0 - Wprowadzenie R
SPD Uczenie maszynowe - Lab 1 - Regresja liniowa
SPD Uczenie maszynowe - Lab 2- Sieci neuronowe
SPD Uczenie maszynowe - Tabele punktów - 13.06.2018
SPD Uczenie maszynowe - Wyklad I 2017/2018
SPD Uczenie maszynowe - Wyklad II 2017/2018
SPD Uczenie maszynowe - Wyklad III 2017/2018
Wstęp do Bioinformatyki
Harmonogram zajęć
Karta Przedmiotu
Konspekt wykładu
Zadanie 1 (algorytm kropkowy)
Zadanie 2 (dopasowanie globalne)
Zasady zaliczenia
Home | Up
© 2009 Paweł P. Woźniak, Witold Dyrka - Powered by Marcin Masalski
administrative contact: pawel.p.wozniak@pwr.edu.pl