User Tools

Site Tools

Writing /export/sun1000/kotulska-lab/public_html/websites/wdyrka/data/cache/a/a161299dec3d69b942c00a46db2fffcf.metadata failed

Sidebar

Writing /export/sun1000/kotulska-lab/public_html/websites/wdyrka/data/cache/7/7c7f32cc163f3ea6f59ed43d6a2c937f.metadata failed

Start


People


Research


Publications


Software


Teaching


Links

wiki:teaching

Dydaktyka

Semestr zimowy 2019/20

Konsultacje

 • do ustalenia

Kursy

 • do ustalenia

Prace dyplomowe

Magisterskie
 • Mikroskopowa ocena oddziaływania wybranych substancji na hodowle komórkowe in vitro - automatyczna analiza parametrów morfologicznych i przeżyciowych [inż. Marta Gurnik, Bioinf WChem] (współpraca: dr inż. Joanna Weżgowiec, UMed Wr)
 • Oprogramowanie wspomagające anotację i identyfikację lipidów na podstawie badania spektrometrii masowej [inż. Mateusz Skrzypecki, IB] (współpraca: dr Mariusz A. Bromke, UMed Wr)
 • Doskonalenie algorytmów ewolucji gramatyk w zastosowaniu do modelowania sekwencji aminokwasowych [inż. Robert Kowalski, IB]
Inżynierskie
 • Metody wykrywania specjalizacji motywów sekwencyjnych w rodzinach białek [Maciej Hołub, IB]
 • Modelowanie funkcjonalnych motywów amyloidowych z uwzględnieniem korelacji par aminokwasów [David Bereszczyński, IB]
 • Zastosowanie ukrytych modeli Markowa do analizy sekwencji prionów [Kamil Świechowski, IB]
 • Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do wspomagania analizy badania cytologicznego [Anna Lasota, IB]
 • Konwolucyjna sieć neuronowa wspomagająca wykrywanie patologicznych zmian skórnych [Adam Rozmarynowski, IB]
 • Zastosowanie sieci neuronowych do automatycznej segmentacji tkanki nowotworowej na obrazach histopatologicznych [Jakub Siembida, IB]

Wolne tematy

brak

Archiwalna

Wybrane prace dyplomowe

 • inż. Małgorzata Mierzejewska. Serwis internetowy udostępniający narzędzia lingwistycznego modelowania białek [IB 2019]
 • inż. Marzena Ozimek. Komputerowe wspomaganie analizy zmian patologicznych na obrazach radiologicznych [IB 2019]
 • inż. Robert Kowalski. Maszynowe uczenie gramatycznych deskryptorów sekwencji białkowych [IB 2019]
 • mgr inż. Marta Marciniak. Oprogramowanie wspomagające kontrolę jakości obrazowania przy użyciu kamery gamma [IB 2018] (konsultant: mgr Jacek Żebrowski, 4WSK)
 • mgr inż. Łukasz Miaśkiewicz. Identyfikacja in silico nowych domen w wybranych białkach odpowiedzi immunologicznej [IB 2018]
 • inż. Piotr Rudzki. Poprawa jakości przewidywania kontaktów w białkach przy użyciu sieci neuronowych [IB 2018]
 • inż. Mateusz Skrzypecki. Bioinformatyczna analiza białek przy użyciu obliczeniowych modeli kontaktów pomiędzy aminokwasami [IB 2018] (opiekun pracy mgr inż. Paweł P. Woźniak)
 • inż. Zuzanna Onderko. Machine learning of descriptors for functional amyloid motifs [IB 2017]
 • inż. Łukasz Miaśkiewicz. Bioinformatyczny opis i klasyfikacja domen w białkach NLR w grzybach [IB 2017]
 • inż. Marta Marciniak. Ilościowa analiza języka sekwencji aminokwasowych [IB 2017]
 • mgr inż. Florence Thirion, Recognition of amyloidogenic proteins with grammatical modeling [Chem/Bioinf 2013] (z dr hab. inż. Małgorzatą Kotulską)

Wybrane kursy

 • Wstęp do bioinformatyki INP2019WL 2018/19
 • Inteligencja obliczeniowa i jej zastosowania INE0218WL, [Eka/Inf mgr] 2016/17, 2017/18, 2018/19 slajdy (wspólnie z prof.prof. J. Magottem, O. Unoldem i R. Zdunkiem)
 • Języki programowania do zastosowań biomedycznych ETP2952PL, [IB mgr] 2017/18, 2018/19
 • Modelowanie struktur i procesów biologicznych ETP2915W, [IB mgr] 2012/13 (wspólnie z dr hab. inż. M. Kotulską)
 • Programowanie obiektowe C++ INP2010WL, [Fiz/FT/Opt inż.] 2011/12, 2012/13 slajdy
 • Informatyka INP2005WL, WPPT, [IB inż.] 2011/12
 • Języki programowania INP2003WL, [IB inż.] 2011/12, 2012/13 slajdy
wiki/teaching.txt · Last modified: 2019/08/05 17:53 by wdyrka

Page Tools