wiki:teaching

Dydaktyka

Semestr letni 2017/18

Konsultacje

 • pok. 117/D-1, po umówieniu się przez e-mail

Prace dyplomowe

Magisterskie
 • Mikroskopowa ocena oddziaływania wybranych substancji na hodowle komórkowe in vitro - automatyczna analiza parametrów morfologicznych i przeżyciowych [Marta Gurnik, Bioinf WChem] (współpromotor: dr inż. Joanna Weżgowiec, UMed Wr)
 • Oprogramowanie wspomagające delimitację guzów nowotworowych na obrazach pozytronowej tomografii emisyjnej [Marta Marciniak, IB] (konsultant: mgr Jacek Żebrowski, DCO i 4WSK)
 • Identyfikacja in silico nowych domen w wybranych białkach odpowiedzi immunologicznej [Łukasz Miaśkiewicz, IB]
Inżynierskie
 • Poprawa jakości przewidywania kontaktów w białkach przy użyciu sieci neuronowych [Piotr Rudzki, IB]

Wolne tematy

Do realizacji w zakresie pracy magisterskiej lub inżynierskiej

 • Serwis internetowy udostępniający algorytmy analizy białek
 • Analiza i wizualizowanie gramatycznych deskryptorów białek
 • Maszynowe uczenie deskryptorów białek z uwzględnieniem informacji o kontaktach pomiędzy aminokwasami
 • Segmentacja i analiza zdjęć próbek histopatologicznych

Archiwalna

Wybrane prace dyplomowe

 • inż. Mateusz Skrzypecki. Bioinformatyczna analiza białek przy użyciu obliczeniowych modeli kontaktów pomiędzy aminokwasami [IB 2018] (opiekun pracy mgr inż. Paweł P. Woźniak)
 • inż. Zuzanna Onderko. Machine learning of descriptors for functional amyloid motifs [IB 2017]
 • inż. Łukasz Miaśkiewicz. Bioinformatyczny opis i klasyfikacja domen w białkach NLR w grzybach [IB 2017]
 • inż. Marta Marciniak. Ilościowa analiza języka sekwencji aminokwasowych [IB 2017]
 • mgr inż. Florence Thirion, Recognition of amyloidogenic proteins with grammatical modeling [Chem/Bioinf 2013] (współpromotor z dr hab. inż. Małgorzatą Kotulską)

Wybrane kursy

 • Języki programowania do zastosowań biomedycznych ETP2952PL, [IB mgr] 2017/18
 • Inteligencja obliczeniowa i jej zastosowania INE0218WL, [Eka/Inf mgr] 2016/17 slajdy
  (wspólnie z prof.prof. J. Magottem, O. Unoldem i R. Zdunkiem)
 • Modelowanie struktur i procesów biologicznych ETP2915W, [IB mgr] 2012/13
  (wspólnie z dr hab. inż. M. Kotulską)
 • Programowanie obiektowe C++ INP2010WL, [Fiz/FT/Opt inż.] 2011/12, 2012/13 slajdy
 • Informatyka INP2005WL, WPPT, [IB inż.] 2011/12
 • Języki programowania INP2003WL, [IB inż.] 2011/12, 2012/13 slajdy
wiki/teaching.txt · Last modified: 2018/02/13 11:45 by wdyrka

Page Tools